INFORMACIÓ I FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Quotes 2018-2019

  • Escola Iniciació de 3 a 5 anys: quota de 13 €/mes + assegurança i fitxa anual*
  • Nens/es a partir de 6 anys: quota de 40 €/mes + assegurança i fitxa anual*

  * Assegurança i fitxa anual: 50€ anuals
 

Si tens germans gaudeix de descomptes especials

A partir del segón germà o germana que estigui inscrit com a jugador al club: 32€/mes + assegurança i fitxa anual*


Documentació necessària (A presentar a l'inici del present curs)

  • Fotocòpia compulsada DNI del nen (entrega documentació a l'entrenador)
  • Fotocòpia Targeta sanitària (entrega documentació a l'entrenador)
  • Inscripció, Domiciliació, bancària, Autorització desplaçaments i informació/acceptació LOPD per la recollida de dades. Document adjunt "HPC TÁRREGA Incripció 2018-2019.pdf"

Per a formalitzar la inscripció, cal omplir el següent formulari (o si o preferiu descarregar el document adjunt) i presentar els tres documents indicats anteriorment correctemante cumplimentats. 


Documents adjunts:

 
    HPC TARREGA Inscripció 2018-2019

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Dades del nen/a
Dades del pare/tutor o mare/tutora que autoritzen:
Compte corrent autoritzat per a les quotes del HPC Tàrrega